Regulamin forum

 Forum dostępne pod adresem forum.tvpolsat.info pozwala użytkownikom wyrażać swoje opinie w wątkach na forum oraz na czacie.

Zasady ogólne - obowiązujące wszystkich użytkowników, moderatorów i administratorów

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z forum zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabronione jest dokonywanie na forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
i) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
j) rozpowszechnianie spamu.

3. Zasady dotyczącze stricte forum.tvpolsat.info:
Na forum.tvpolsat.info nie można:
a) tworzyć kolejnych kont; wszelkie próby zakładania nowych kont mogą się wiązać z blokadą nie tylko nowego konta, ale także dotychczasowego i blokadą dostępu do serwisu;
b) używać prowokujących, wulgarnych, itp. nicków lub takich, które są już wykorzystywane przez zarejestrowanych użytkowników bądź są do nich łudząco podobne;
c) wykorzystywać jako nick adres strony www;
d) podawać jakichkolwiek zapowiedzi dotyczących oferty Polsat Box, Netii czy Plusa bez podania źródła, w przeciwnym razie posty z zapowiedziami będą usuwane;
e) nadużywać emotikonów w swoich postach - jeżeli administrator uzna, że ich ilość jest zbyt duża w stosunku do tekstu, będzie mógł je usunąć;
f) prowadzić prywatnych dyskusji z użytkownikami (do tego służy system Wiadomości, a nie forum);
g) pisać postów pod swoim innym postem (w pewnych przypadkach jest to dopuszczalne, gdy chce się podać jakąś ważną wiadomość lub np. od napisania poprzedniego wpisu minęły już 24 godziny, do 24 godzin od napisania można edytować własne posty);

4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Apelujemy o używanie polskich liter przy tworzeniu wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
Nie należy pisać postów slangiem, zawierającym zwroty takie jak: "pOkLiKaSh", "jush", "H3IQA" lub podobne.

5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką wątku, który jest komentowany.

6. Zasady obowiązujące dodatkowo na czacie (forum.tvpolsat.info/czat):
a) pamiętaj, aby nie pisać więcej niż trzech postów na raz na czacie;
b) bożesz pisać na tematy na czacie, ale tylko w kontekście luźnych rozmów. Informacje i opinie należy umieszczać w odpowiednich wątkach na forum.

Przykłady:
Informacje, typu: "Na transponderze Polsat Box pojawił się nowy przekaz testowy...", "Krzysztof Ibisz poprowadzi nowy program w Polsacie...", "Zepsuł mi się dekoder Evobox Lite, nie włącza się. Co mam zrobić..." opublikuj w odpowiednim wątku na forum.
Ale krótkie, luźne wypowiedzi typu: "Krzysztof Ibisz dzisiaj ładnie wygląda w Tańcu z gwiazdami", Polecam Wam do przeczytania ten artykuł: (link)", "Oglądam teraz Wydarzenia", "Za chwilę Pierwsza miłość", możesz napisać na czacie. Na czacie można również umieszczać linki do swoich wypowiedzi na forum.tvpolsat.info.

Na czacie nie składamy także życzeń urodzinowych użytkownikom. Do tego służy odpowiedni wątek na forum.

Aby zgłosić administratorom post do usunięcia, trzeba z przodu postu dodać "#usunąć" albo "#usuń". Przykład: "Ale głupoty wypisałem" - do usunięcia: "#usunąć / #usuń Ale głupoty wypisałem".

Zasady dotyczące linków
Można podawać linki do innych stron, działających zgodnie z polskim prawem (na forum dodatkowo z własnym komentarzem, nie sam link). Linki nie mogą mieć jednak charakteru reklamowego. Ponadto, każdy link może zostać usunięty przez administratora bez podania przyczyny, jeśli zostanie uznany za niewłaściwy ze względu np. na tematykę polecanej strony lub z innych ważnych powodów. Na forum można też cytować inne strony www, działające zgodnie z prawem. Do każdego cytatu musi być jednak dodany własny komentarz.

Zmiana nicka
Zmiana nicka (nazwy) jest dopuszczalna, ale tylko po wcześniejszym napisaniu przez użytkownika prośby do administratora (przez Wiadomość). Administrator może jednak z ważnych powodów odmówić zmiany nazwy użytkownika.

Blokowania kont
forum.tvpolsat.info zastrzega sobie prawo do kasowania postów łamiących wcześniej podane zasady, a nawet blokowania dostępu do strony osobom nieprzestrzegającym regulaminu. Administrator może jednak zablokować użytkownika maksimum na 12 godzin, zaś ostateczna decyzja o długości zawieszenia lub zablokowaniu konta na stałe należy do głównych administratorów, po przeanalizowaniu danej sytuacji.

Konta, które nie będą zaktywowane w przeciągu jednego miesiąca od dnia rejestracji zostaną usunięte.

W każdej chwili na życzenie użytkownika jego konto może zostać trwale zablokowane, jednak nie usunięte. Wpisy użytkownika pozostają bowiem w serwisie. Administrator ma 24 godziny na rozpatrzenie prośby użytkownika o zablokowanie konta, liczone od chwili odczytania prywatnej wiadomości.

Zgoda na wysłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych
Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wysyłanie przez administratora wiadomości PW o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decydująca będzie Netykieta, czyli ogólnie przyjęte zasady przyzwoitego zachowania w Internecie.